سوابق آموزش

۱- دوره های آموزش آزمایشهای غیر مخرب NDT مطابق استاندارد SNT-TC-1A انجمن ASNT :
الف – بازرسی به روش چشمی VT18 دوره ب- بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT 8 دوره
ج – دوره بازرسی به روش مایعات نافذ PT 5 دوره د- دوره بازرسی به روش امواج التراسونیک UT 3 دوره
ه – دوره تفسیر فیلم های پرتونگاری صنعتی RTI 2 دوره

۲- دوره های آموزشی بازرسی فنی :
الف- دوره جوشکاری به روش مقاومتی و روشهای کنترل کیفی آن RSW یک دوره (وی‍‍ژه صنایع خودرو)
ب- دوره مناسب بودن برای ادامه بهره برداری FFS ( برگزار شده برای شرکت منطقه چهار عملیات انتقال گاز )
ج – تهیه و تدوین دستورالعمل جوشکاری WPS ، تایید دستورالعمل جوشکاری PQR و آزمایش تایید عملکرد جوشکار WPQ مطابق استانداردهای AWS D1.1 ، ASME Sec.IX ، API 1104 3 دوره
د – دوره بازرسی عمومی جوش ۳ دوره

توضیح : شش دوره شامل دوره های: تفسیر فیلم های پرتونگاری صنعتی RTI، بازرسی جوش به روش چشمی VT ، بازرسی به روش مایعات نافذ PT ، بازرسی به روش ذرات مغناطیسی MT و
دوره مناسب برای ادامه بهره برداری FFS بصورت اختصاصی برای شرکت منطقه چهار عملیات انتقال گاز به درخواست شرکت مذکور برگزار شده است
یک دوره بازرسی جوش به روش چشمی VT برای گروه مهندسی جوش دانشگاه رفسنجان
یک دوره بازرسی جوش به روش چشمی VT بصورت اختصاصی برای اتحادیه کل مسکن مهر استان خراسان رضوی
چهار دوره ویژه بازرسی جوش در سازه های ساختمانی برای بیش از ۲۵۰ نفر از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در طی سالهای ۱۳۹۰تا ۱۳۹۲برگزار شده است .